Fotografisanje korporativnih dešavanja

Uvek na visini zadatka za potrebe vaše kompanije

Fotografisanje korporativnih dešavanja zahteva ozbiljan i profesionalni pristup. Bez obzira da li organizujete manje ili veće poslovno okupljanje, naši iskusni fotografi obučeni su i spremni da izađu u susret svim vaših zahtevima i potrebama. Koristimo najsavremeniju foto opremu i rekvizite, a po potrebi ogranizujemo i studijsku rasvetu. Zavisno od veličine događaja možete angažovati više profesionalnih fotografa koji će pokrivati različite segmenta dešavanja. 

Naše usluge obuhvataju:

– Fotografisanje press konferencija;

– Fotografisanje seminara, okruglih stolova, naučnih skupova;

– Fotografisanje promocija i predavanja;

– Fotografisanje sajamskih aktivnosti i  štandova;

– Fotografisanje prijema, poslovnih ručkova i večera;

– Fotografisanje korporativnih portreta zaposlenih;

– Fotografisanje radnih prostorija, enterijera i eksterijera.

Galerija

Dobiti od profesionalne fotografije?

Ako ste uložili vreme, trud i novac za organizovanje nekog poslovnog okupljanja, nemojte dopustiti da on bude zabeležen amaterskom fotografijom. Često se dešava da amaterske fotografije budu potpuno neupotrebljive za dalju upotrebu zbog loše rezolucije, osvetljenja i drugih nedostataka. S druge strane stručno fotografisanje korporativnih događaja doneće vam mnoge dobiti. 

Profesionalne fotografije poslovnog događaja možete dalje višestruko iskoristiti. One predstavljaju odličan propagadni materijal koji vašu firmu prezentuje u najboljem svetlu. Možete ih upotrebiti za izradu reklamnih kataloga, postera, kao i za potrebe različitih prezentacija. Takođe, dobre fotografije poslovnog događaja možete postaviti na web site vaše firme i tako se na najbolji način prestaviti tržištu i potencijalnim poslovnim partnerima i saradnicima.

Galerija

Pozovite nas da se dogovorimo

Veliki poslovni skup zahteva dobru organizaciju. Isto je i sa organizacijom fotografisanja. Zato nas kontaktirajte da se dogovorimo oko svih detalja. U zavisnosti od vaših potreba i želja, razmotrićemo sve aspekte i utvrditi smernice fotografisanja. 

Dakle, bitno je znati da li pažnja fotografa treba biti usmerena na goste i predavače, na firmu koja je organizator ili gost, na reakciju publike i prisutnih. Možda fokus treba staviti na brend ili logo kako bi bio vidljiv na većini slika, na interakciju prisutnih ili je potrebno obuhvati apsolutno sve navedeno. U zavisnosti od toga dogovorićemo broj potrebnih fotografa koji će pokrivati ceo događaj. Takođe, snimljeni materijal možemo dodatno obraditi na vaš zahtev i dostaviti ga u najkraćem roku.

Kontakt